030=301120==12:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

Onze tijd in Giethoorn gebruiken we ook voor bootklussen die wat meer ruimte vragen. Het schilderen van de nieuwe vloerdelen voor onze bijboot is zo'n klus. Uit multiplex zaagde Erik al een tijd geleden de oude vloerplaten na. Ze waren aan vervanging toe omdat ze gingen delamineren door het vocht dat was ingedrongen. Nu zetten we alles op alles om dat te voorkomen. We gebruiken watervast verlijmd multiplex van 10mm dikte, bij de Praxis te herkennen aan 3 druppels in het keurmerk. Alle zaagsnedes schuren we goed glad en daarna komen er 3 lagen epoxy impregneer over. De eerste laag trekt goed in het hout de volgende lagen minder. Als afwerking gebruiken we een twee compenten kleurlak van De IJssel in de kleur groen. Ook dit gaat er in meerdere lagen op. In de laatste laag verwerken we anti slip korrels zodat het in het uitstappen uit onze bijboot hopelijk zonder uitglijders gebeurt.
Het mengen van de twee componenten hars en verf gaat officieel op gewichts basis. In een mengbeker die op een eenvoudige keukenweegschaal staat gieten we eerst de verf en dan harder in de juiste verhoudingen bij elkaar. Het mengsel van de hars is circa een half uur bruikbaar voordat het uithard. Dat uitharden van de hars gaat plots en vrij snel hebben we ontdekt. De kleurlak is wat vriendelijker in het verwerken, daar heb je 4 uur de tijd voor.


  


.

029=261120==12:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

Terwijl we in Giethoorn verblijven verkennen we de noordelijke natuur gebieden van Nederland. Je merkt gelijk dat het hier aanzienlijk stiller is dan op de heide velden in het Gooi. Niet alleen minder bezoekers, minder honden maar ook minder verkeerslawaai van snelwegen. Blijkbaar wil niemand hier zijn, dat is voor ons een reden om het hier naar de zin te hebben.
De eerste wandeling was in het Nationaal Park "Drents Friese Wold". We parkeerden de auto nabij Diever en wandelden het gebied in. Het is één van de Natura2000 gebieden waar veel om te doen is met de stikstof uitstoot en verdroging van het landschap. De stikstof verrijking van dit gebied laat zich gelijk zien door de overvloedige aanwezigheid van Pijpestrootje. Een snel groeiende gras soort die de heide overwoekerd en de soortenrijkdom in dit oorspronkelijke voedselarme gebied vernietigd.
Toch wel een nadeel als je geleerd hebt de omgeving met een vragende blik te benaderen; wat zie ik, hoe kan het daar komen, hoe kan het zich instand houden, wat heeft het nodig om hier te leven, ... een ander ziet zich door de natuur verwelkomend toegewuifd door een prachtig goudgeel veld.
 


Nog voor we de open vlaktes van het "Wapserveld" in lopen bezoeken we in het bosgebied "Berkenheuvel" het onderduikershol. Het was in de oorlogsjaren (1940-1945) een schuilplaats voor verzetsstrijders en mannen die zich verborgen hielden voor de Duitsers om te ontkomen aan de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Een gedenkplaat bij de ingang herinnerd ons nu aan deze mannen die omkwamen in de oorlog. Het "onderduikershol" is één van de vele monumenten die door de stichting 4en5mei in samenwerking met lokale scholen wordt onderhouden om zo de herinnering levend te houden en de kinderen te leren over de geschiedenis van het land waarin ze nu in vrijheid leven.
In het gebied van onze eerste wandeling liepen we door een heuvelachtig bos gebied. Het waren door bomen begroeide stuifduinen. Tijdens een tweede wandeling gaan we opzoek naar de zandverstuivigen in het "Aekingerzand". Als we het gebied inlopen vanaf de parkeerplaats bij Oude Willem zien we de restanten nog van de omvangrijke herstel operatie die hier startte in de jaren '90. Veel oude omgezaagde bomen en afgeplagde grond. In de jaren dat Nederland nog actieve steenkool mijnen had was er behoefte aan dennenhout om de gangen in de mijn te stutten. Veel zandstuifgebieden en heide's werden daarom beplant met grove den. Hiermee verdwenen deze natuurlijke bewegende gebieden uit het Nederlandse landschap. Door de herstel operatie komen de zandduinen met bijhorende vegetatie van heide, mossen, korstmossen weer terug. Extensieve veeteelt met begrazing door schapen, zoals dat gebruikelijk was in de 18de eeuw, moet voorkomen dat de vegetatie zich verder ontwikkeld. Wij genoten van de wijdse uitzichten en de paddenstoelen die we vonden.


  
onderduikershol                          sponszwam
  
freitzakkorstmos                          gele aardappel bovist
  
gele trilzwam                          mosklokje
  
oranje koraalzwam                          oranje mosschijfje
  
parel stuifzwam                          rendiermos


.

028=241120==15:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

Terwijl we bezig waren om onze boot zo verantwoord mogelijk uit te rusten om de zee op te gaan deze zomer luisterden we regelmatig naar de marifoon. In onze haven konden we Dover Coast Guard ontvangen en we verbaasden ons over de waarschuwingen die ze gaven dat er met drones gepatroulieerd werd in het Engels kanaal. Een enkele keer hoorden we een oproep naar een schip met het verzoek om in een bepaalde richting te kijken of ze een klein schip zagen. "Please keep a sharp look out for small vessel near your position" soms zelfs met de vraag om "Standby for further instructions" te blijven. Met ontzetting realiseerden we ons dat de kustwacht dagelijks druk was met illegale overstekers die de drukst bevaarde zeestraat van de wereld aan het oversteken waren in rubber bootjes.
Ontzetting, omdat we ons realiseren dat er blijkbaar verschillende normen en waarden gelden voor boten die de zee op gaan. Voor ons gelden allerlei regels kwa uitrusting en registratie en registratie om niet als onbezonnen en ontverantwoord te boek te staan bij overheden, verzekeringen en de publieke opinie. Maar anderen kiezen het ruime sop en krijgen de hulpende hand toegestoken. Tijdens tochten op het Engels kanaal hoorden we vroeger de Coastguard regelmatig schepen toespreken die beboet werden voor "not in compliance with traffic separation scheme regulations" de oversteek maakten. Zo'n boete kost ruim € 10.000,- en noodzakelijk uitwijkende schepen kunnen de schade op je verhalen. Nu horen we ze boten oproepen om onverantwoorde zeevaarders te hulp te komen. Overeenkomstig het zeerecht ben je na zo'n oproep nagenoeg verplicht te helpen bovendien.
De ontsteltenis groeit verder als we beseffen dat een rubberbootje met de afmetingen van onze bijboot door de illegalen betaald is met een prijs die meer is dan onze hele nieuwe boot. Ondanks dat de prijzen voor illegale overtochten terug lopen is een volle rubberboot zo'n € 60.000,- waard. Met de illegale oversteken was dit Corona jaar veel geld te verdienen, ruim 30 miljoen Euro ging er minimaal in om. De plezier chartervaart naar Engeland lag geheel stil door lock-downs en strenge Corona regels, recreatief overnachten op je eigen boot was zelfs een periode verboden.
Natuurlijk hebben de illigalen ook hun voorbereidingen getroffen en zich goed ingelezen in de materie van asielrecht, asielprocedures en zeerecht. De internet site InfoMigrants stelt zich ten doel om misinformatie op ieder punt van hun reis te voorkomen. Vanaf het moederland van de illegaal, langs de route die ze volgen tot het land van hun dromen is de juiste informatie te vinden in vijf talen (Frans, Arabisch, Engels, Dari (Afgaans)en Pashto (Irakees)).
Zelf ben ik een groot voorstander van kennis delen en vrije pers, maar ons fatsoen heeft blijkbaar een keerzijde. In de Handleiding hoe steek je illegaal het kanaal over staat zelfs te lezen dat een pleziervaartuig verplicht is iedereen die op zee in nood verkeerd te helpen en de autoriteiten te informeren over de plaats van de in nood verkerende zeevarenden. Als de autoriteiten geinformeerd zijn moeten ze op de plaats blijven en verdere instructies afwachten.
Tijdens onze vorige reis genoten we van Marocco, Canarische eilanden, Senegal en Gambia, maar deze keer twijfelen we over welke route we gaan varen. Het Engels kanaal is een verplicht te nemen hindernis geworden. We verwachten niet dat we ontzet zullen moeten worden door de "special forces" van de Engelsen zoals het de Griekse tanker verging waar illegalen aan boord waren geklommen. Maar toch met 10-tallen bootjes per week die de oversteek maken is een ontmoeting waarschijnlijk.
De zee rondom de noord-west kust van Spanje en Portugal was dit jaar verboden vaargebied voor schepen kleiner dan 15 meter vanwege "speelse" orca's die schepen aanvielen. Genieten van de Spaanse Ria's is dus risico voller geworden.
Marocco en de west-Afrikaanse kust staan niet meer op ons verlanglijstje ondanks de goede herinneringen die we er aan hebben. Een bezoek aan de Canarische eilanden is praktisch voor bevoorrading, uitrusten en genieten. Maar helaas worden deze kusten ook overspoeld met onverantwoorde scheepvaart. Dit jaar zijn er al ruim 15-duizend illegalen aan land gekomen. Dit maakt het verblijf in de havens vast niet gezelliger.
We overdenken een langere oversteek naar de Azoren, vanuit Engeland is dat circa 1200Nm. Om de heersende passaat winden op te pikken richting de Cariebe zullen we daarna flink zuid moeten varen. De Cabo Verden liggen 1500Nm zuidelijk en iets naar het oosten. De Canarische eilanden liggen met ruim 800Nm dichterbij. Deze tocht over de Azoren brengt ons wel meer westelijk op de Atlantische oceaan en de ontmoeting met stormen is tot December dan waarschijnlijker. Ook zullen de tochten een meer aan de winds karakter hebben, wat we niet leuk vinden.
Een andere optie is om vanuit Engeland gelijk op zuidelijk Portugal aan te leggen en daarna richting de Canarische eilanden en de Cabo verden. Wat het wordt laten we afhangen van de actualiteit medio augustus 2021. De vooruitzichten zijn echter compleet anders dan toen we 10 jaar geleden vertrokken.

     


.

027=241120==12:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

Natuurlijk is nooit alles perfect als je een tweede handsje koopt. Vaak kan je dan simpel dingen vervangen of aanvullen. Maar soms is het lastiger. Bijvoorbeeld onze deck-organizers, die hebben door jarenlang gebruik inmiddels versleten wieltjes. Maar helaas is het lastig om te achterhalen van welk fabrikaat ze zijn. Navraag bij de huidige Dufour importeur in Nederland en zelfs bij de fabriek in Frankrijk leverde geen antwoord tot op heden. Dus wie het weet mag het zeggen ! We willen graag dezelfde maatvoering houden want nu zitten er vier gaten in ons dek om deze organizers te monteren. Via Zeilersforum kregen we al de tip dat er wieltjes los te koop zijn, misschien wordt dat uiteindelijk de oplossing.
Een andere lastige klus was onze wens voor een langere navigatie zit en een extra houvast voor bij zwaar weer. Voor timmer klussen aan boord is goed gereedschap, routine en ervaring nodig. Gelukkig had Joop, onze oude buurman van de winterhaven Eembrugge, dat in combinatie met wat vrije tijd natuurlijk. De standaard navigatie zit is zo klein en in de hoek gepropt dat als je recht voor de tafel wilt zitten je slechts met een halve bil op het bankje steun hebt. Joop maakte de zit bijna over de volle breedte van de tafel. Bijkomend voordeel is dat we de zit nu ook kunnen gebruiken voor het bergen van de accu's. Er passen drie 135 Ah accu's in en dan is er nog ruimte voor wat electronica. De vrijgekomen ruimte onder de tafel, waar oorspronkelijk de twee 100Ah accu's stonden komt dan vrij voor de 230Volt omvormer en opbergplek voor gereedschappen.
Ook kwam er een massief houten paal en opberg plankje bij. De paal maakt het makkelijk om je bij zwaar weer staande te houden of door de kajuit te bewegen. Aan boord kom je altijd bergruimte te kort dus dat bakje komt vast wel vol.

  


.

026=231120==12:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

We realiseren het ons te weinig dat Nederland voor een groot deel onder zee-niveau ligt. Met tegenzin en onverschilligheid wordt de waterschapsbelasting betaald op basis van de WOZ waarde van huis of oppervlakte van de grond. Maar het is sinds jaar en dag pompen of verzuipen in ons lage landje. Met de stijgende zeespiegel ziet het er niet best uit voor 60% van het Nederlandse grondgebied en waarschijnlijk voor meer dan 85% van de bevolking en de belangrijkste economische centra van ons land. Een zeilboot is zo gek nog niet mompelen we dan in een neerslachtige bui.
Tijdens een wandeling door de bossen ten zuid-oosten van Zwolle werden we er plots weer aan herinnerd, "het dreigende water". Te midden van het bosrijke landschap ver weg van de kust liepen we op de "Zeedijk". Hij was aangelegd naar aanleiding van de waternoodsramp van 4-5 februari 1825. Het stond uitgebreid in de Zwolsche krant van een paar dagen later: "Hartbrekende zijn de berigten die van dezen ramp, in zulk een wijde uitgestrektheid, ieder ogenblik meer en meer het omkomen van menschen en vee bevestigen." De Kamperzeedijk was op meerdere plaatsen bezweken door het aanzwellende water van de Zuiderzee. De landerijen van Den Alerdinck kwamen een meter onder zout water te staan. Vissersschepen van het eiland Schokland werden het land ingespoeld en het Rijksjacht dreef plots in Zwolle. Ruim drie honderd mensen verdronken en 16-duizend stuks vee gingen verloren. Bernard van Sonsbeeck besloot een dijk om zijn land aan te leggen ter bescherming van de landerijen. Het werd ook het begin van meer centraal aangestuurde waterbeheersing, er kwamen dijkdistricten en de provincies kregen zeggenschap over de waterschappen. De Zeedijk beschermde de landerijen in 1883 en 1895 tegen overstromingen. Bernard heeft dat niet mee gemaakt, het landgoed stond in 1868 te koop "ter sloop". Het is echter in volle glorie hersteld en wordt nu nog steeds bewoond.

     


.

025=221120==12:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

De oogst begon dit jaar met rabarber en rode bessen. De rabarber ging door de vla en de rode bessen werden tot jam verwerkt. We waren twijfelend over hoeveel we zouden gaan verbouwen. De nieuwe boot zou de nodige aandacht vragen en ons vertrek naar de Cariebe stond gepland voor eind juli. Veel van de eind zomer en najaars oogsten zouden we dan niet mee kunnen maken en boerenkool poten had al helemaal geen zin.
Corona dwong ons tot een beslissing in April om niet weg te gaan. Pas daarna zijn we actiever gaan moestuinieren. De tomaten in de kas kregen dit jaar minder aandacht en de Madam Jeanettes die we thuis de winter over hadden gehouden kregen een verlate start toen we ze pas in mei in de kas plaatsten. Voor de druiven was het nu het derde groei seizoen. De druiven oogst verwerkten we tot sap. Helaas ging er wat mis bij de sterilisatie want een aantal flessen is gaan gisten. Dit resulteerde in ernstig bruisend sap ontdekten we toen Erik een fles opende in het tuinhuisje. Zonder de Grand Prix gewonnen te hebben spoot de fles ons halve tuinhuis onder. Gelukkig hadden we geen visitie in feestkleding rond een rijkelijk gedekte tafel. Dit voorjaar zullen we weer wat muurtjes wit moeten sauzen.
De pompoen op de komposthoop gaf een flinke opbrengst. We maakten er heel wat potjes pompoenjam van en basis voor pompoensoep. Onze jam voorraden konden we ook aanvullen met vele potjes bramenjam. De sperziebonen gingen deels op zoet-zuur. Helaas was de gourgette oogst slecht en ook de snijbiet en sla werd aangevallen door de naaktslakken. De appeltjes smaakten weer prima, de meeste hebben we als handappel gegeten. Slechts de vroege valappels werden verwerkt tot appelmoes en we hebben een beperkt aantal appeltaarten gebakken. De "Tarte tartin" was een nieuwe voor ons en die lieten we ons goed smaken.
        


.

024=201120==12:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

De vuldoppen van onze brandstof- en watertank op het achterdek kan je openen met een lierhendel. Handig want dan heb je aan boord altijd een passende sleutel. Maar helaas ook onhandig, want de doppen zitten zo geplaatst dat je geen volledige draai kan maken met de lierhendel. Je moet dus ieder keer de hendel er uithalen en opnieuw insteken en je kan slechts een kwart slag draaien.
Wederom werden we door (ex)zeilende vrienden geholpen en wat werk van de smid. Van Joop kregen we een bitje dat past in een lier (22mm), hij gebruikte het ooit om met een stevige electrische accu boormachine zijn lier electrisch te bedienen. Ed had nog een ratelsleutel over en de smid vond nog een passend insteekblokje in zijn gereedschapslade dat hij er op kon lassen. Nu kunnen we dus eenvoudig de vuldoppen openen met de ratelsleutel. Ook voor het aandraaien van de ankerlier gebruiken we deze ratel.
We hebben een Eberspacher hetelucht kachel aan boord die het lekker warm houdt. Hij blaast warme lucht de kajuit in vanuit één opening in het trappetje bij de kajuit ingang. We vonden wel altijd dat de achterhutten erg naar motorruim gingen ruiken als we de kachel aan hadden.
Dit bleek te komen omdat de vertakkingen van de warme luchtslang niet goed waren aangesloten op de uitblaas openingen en de slang niet geisoleerd was. Kortom het motorruim was de best verwarmde ruimte aan boord. Terwijl Erik dit onderzocht en de lengte meette van de nieuw te kopen geisoleerde luchtslang trok hij gelijk de aanwezige leidingen mooi parallel zodat alles overzichtelijk was. Het probleem van de warme motorruimte was gelijk verholpen, de hele kachel werkte niet meer !
Handleidingen werden opgezocht, bedrading nagemeten en www.standkachel.eu werd gebeld om mee te denken. We konden het beste de kachel demonteren en langsbrengen, scheelde weer een monteur aan boord. Maar het demonteren is geen leuke klus, dus toch nog maar eens alles na lopen. Het enigste dat veranderd was was de ophanging van het pompje, van slordig los hangend naar keurig horizontaal en parallel met de andere leidingen. In de handleiding stond een tekening met de pomp onder een helling van 15-90 graden en dit bleek de oplossing. Het pulspompje moet juist onder een hoek gemonteerd worden !
     


.

023=181120==16:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

Moestuinieren is leuk als je zelf je gekweekte groente kan opeten. Maar er liggen allerlei klaplopers op de loer die 's-nachts onze groenten opeten. De naaktslakken zijn het ergst, met honderden tegelijk smullen ze 's-nachts van onze noeste arbeid en vallen de weerloze groentes aan. Slijmerige sporen en soms niet meer dan een geknakte kale stengel blijven over van onze boerenkool, palmkool of sla-planten.
De slakken veranderen hun dieet per maand, dus het lijkt erop dat geen plant veilig is. Slakkenkorrels strooien lijkt een oplossing maar met de hoeveelheden bij ons op de tuin kan je dan beter je groente in de winkel kopen. Ernie gaat vaak voor het slapen gaan nog een rondje door de tuin maken en vangt er soms wel meer dan 100 die daarna in een bak met zout verdwijnen. Soms helpt Erik en die knipt ze gewoon door met een schaar. Al met al zijn we er maar druk mee.
Volgend jaar willen we het voor het slapen rustiger hebben. We gaan dan onze groente kweken in bakken. Het zijn opvouwbare Euro pallets, wij kochten ze bij Heny Hogenberg. Als bodem gebruiken we een oude pallet en we bekleden ze met worteldoek. Het geheel komt op ronde paaltjes te staan. De meeste bladgroente wortelt niet diep en dan is 1 rand genoeg, voor de gourgettes en eeuwigmoes gebruiken we tweeranden. Ook onze aardbeien bak op poten gaan we volgend jaar inzetten voor de groente kweek.
Als extra slakken bariere doen we er ook schrikdraad omheen met 12 volt (8 Ampere afgezekerd). Als de slak omhoog kruipt maakt hij op een gegeven moment met zijn slijmerige lijf kontakt over de plus en min draad en staat ie dus onder stroom. We verwachten dat ie dat niet prettig vindt en stopt met verder lopen en al dan niet "geroosterd" de aftocht blaast.
Kroonsteentjes doen dienst om de draden op onderlinge afstand en van de ondergrond af te houden. Op de metalen hoeken hebben we stukjes plastic slag onder de draden klem gezet. Alles wordt vanaf een accu gevoed en van stroom voorzien door zonnepanelen.

   


.

022=181120==16:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

Voor al ons geplande naaiwerk zijn we opzoek gegaan naar een stevige naaimachine. Onze eerste gedachte was een Sailrite machine. We deden een oproep op het Zeilersforum en daar kwam de suggestie om een Kayser 2000 heavy duty over te nemen. De referenties zagen er goed uit en we konden de machine testen met ons eigen garen en Sunbrella doek. We waren snel om en zijn nu een stevige naaimachine rijker.
De naaimachine heeft een motor van 150 Watt, hij heeft een walking foot, doet gewone steek en zig-zag, kan voor- en achteruit in verschillende snelheden, de steekgrootte is instelbaar en heeft een redelijk hoge vrije ruimte om de werkstukken onder de machine door te krijgen. De oude eigenaar had nog een groter vliegwiel erop gemaakt zodat handbediening bij de start of plaatsen van de naald eenvoudig is. Ook kregen we de nodige handige tips en aanwijzingen.
Ernie heeft nu de bimini al genaaid en is bezig met muggen horren voor de luiken. Tussendoor wordt er nog een gereedschapsrol gemaakt voor Erik. En er staat nog meer op het to-do lijstje: regenschutjes voor de luiken, UV-bescherming voor een bijboot, hoes voor over de buitenboord, hoesjes voor over de lieren, opbergzakken voor de lijnen, .... Van deze aanschaf gaan we weer veel plezier hebben.

       


.

021=181120==18:00UTC==Positie:52=43,19N==006=05,45E==Giethoorn======================

Op ons achterdek willen we weer twee palen hebben voor het plaatsen van een windmolen en extra antennes. Het was een heel gepuzzel, veel geschets en bespreken met de smederij. Uiteindelijk stonden er begin september twee palen (diameter 48mm) van RVS 316 met een tussen buis op 160cm hoogte. De voetjes van de palen zijn scharnierend gemaakt om de schuinte van het dek op te vangen, de voetplaat is onderdeks geborgd op een RVS plaat met 3 bouten. De palen worden ieder tweemaal geschraagt naar het hekwerk met 25mm buis.
De buis (25mm) tussen de palen gaat later verbonden worden met de bimini (schaduwdoek) constructie die over de volle breedte van de kuip komt. De bimini gaan we ook gebruiken om regenwater op te kunnen vangen. Het frame van de bimini steunt aan de zijkanten ook nog op het railingwerk en wordt aan de voorkant ook verbonden met de buiskap constructie. Veel van de benodigde koppelstukken kochten we bij E-sails - Zeilmakerij Stroobach in Heemstede. Dit was ook een prima adres voor ons om garen, RVS zeilringen en zeilmakers benodigdheden te kopen.
Twee zonnepanelen komen aan de buis tussen de palen te hangen en daaronder plaatsen we de SSB antenne tuner. Het geisoleerde achterstag gedeelte, dat als antenne wordt gebruikt, begint daar vlakbij. Er zijn al voorbereidingen om draden door de palen en de buis te kunnen voeren. Op deze manier komen zo min mogelijk electra (zonnepaneel) draden en antenne draden in het zicht en worden ze beschermd tegen het UV zonlicht.
Als we de zonnepanelen en windmolen geplaatst hebben komen er weer meer foto's.

     


.